miercuri, 29 februarie 2012

Ne vom respecta obligatiile de mediu?

După momentul semnării Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, termenele aparent îndepărtate pentru care România își asuma obligația de a îndeplini diferite obiective economico-sociale, i-au făcut pe majoritatea responsabililor autorităților publice centrale și locale să trateze problema mult prea relaxat. 

Astăzi, la mai bine de 7 ani de la asumarea acestor obligații, pașii foarte mici făcuți în respectarea angajamentelor obligatorii ne determină să acționăm fără ezitare, în caz contrar riscând amenzi de ordinul milioanelor de euro.

Gestionarea deșeurilor reprezintă unul din cele mai importante angajamente asumate de țara noastră pe domeniului politicilor de mediu. Și aici, ca și în alte domenii, unele termene asumate au fost deja cu mult depășite.

Pentru anul 2011, România și-a asumat ca țintă o rată de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje de 55%. În regiunea București-Ilfov, spre exemplu, pașii făcuți pentru acest domeniu sunt nesemnificativi, obiectivele regăsindu-se mai mult în rapoarte decât în teren.

Este nevoie de voință politică pentru a trata subiectul cu responsabilitate și determinare. Realizarea unei stații de incinerare și valorificare energetică (producerea de energie termică/electrică) a deșeurilor colectate selectiv și care nu pot fi reciclate, este un prim obiectiv ce trebuie realizat cât mai repede. Finanțarea pentru o astfel de investiție este susținută în proporție de 50% din fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial Mediu, domeniul 2.1- " Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor".

Este adevărat că autoritățile locale vor fi nevoite să asigure și ele finanțare pentru un astfel de proiect, însă costurile ulterioare, reduse semnificativ, de producere a energiei termice/electrice vor asigura amortizarea rapidă a investiției. De asemenea, avantajele de mediu sunt mai mult decât evidente. Prin incinerarea deșeurilor se va atinge și o altă țintă asumată, și anume reducerea cantităților de deșeuri depozitate.

Realizarea unui incinerator pentru valorificarea energetică a deșeurilor constituie unul dintre proiectele pe care le voi susține a se realiza prioritar la nivelul Municipiului București. Doar alegând soluții durabile, cu grijă față de mediu, la problemele de astăzi putem construi o capitală cu adevărat europeană și putem spera la o durată de viață mai mare.

Niciun comentariu: