duminică, 13 mai 2012

Problemele de mediu, realități ce nu mai pot fi ignorate în Capitală

Printre proiectele înaintate de către Primarul General al Capitalei, domnul Sorin Oprescu, spre aprobare Consiliului General al municipiului București se află Raportul pe anul 2011 al Programului integrat de gestionare a calității aerului. Programul în ansamblu este adaptat cerințelor actuale din domeniu prezentând o serie de realități și obiective demne de o capitală europeană.

Indicatorii referitori la reducerea gradului de poluare datorat transportului rutier, încurajarea folosirii transportului nepoluant, creșterea suprafețelor de spațiu verde sunt evaluați pe baza datelor furnizate de primăriile de sector și a structurilor aparținând PMB.  

Din păcate însă stadiul realizării unora dintre aceste măsuri este nesatisfăcător. Îmi permit să prezint doar câteva domenii în care cred că se poate face mult mai mult și pe termen scurt: ridicarea mașinilor abandonate (foarte multe fiind prezente în continuare pe domeniul public), realizarea pistelor pentru bicicliști (unele, deși circulabile, sunt blocate de autoturisemele parcate), neamenajarea terenurilor virane existente (exemplu: viitorul parcul Ghencea, aprox. 8 ha vor reintra în circuitul spațiiloe verzi), reducerea suprafetei maxim ocupate de constructii, salubrizarea insuficientă a spațiilor verzi, demararea unor campanii de educație civică etc.

Este obligația tuturor membrilor Consiliului General să studieze cu atenție acest document, să formuleze propuneri viabile de remediere a vulnerabilităților de mediu din București și să solicite tuturor autorităților tratarea cu o mai mare seriozitate a acestui domeniu, întrucât este vorba despre prezervarea sănătății noastre. Este datoria noastră sa ne asumăm termene cât mai scurte pentru realizarea obiectivelor cu adevărat importante. Din  iunie, în noua mea calitate de consilier general vă asigur că voi fi foarte ferm și exigent cu directorii instituțiilor implicate în gestionarea problemelor de mediu la nivel de Capitală.

Niciun comentariu: