marți, 21 decembrie 2010

Incompetenţa ministrului de interne Constantin Traian Igaş afectează grav siguranţa publică!

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare se abrogă de drept. Astfel, ulterior datei de 1 ianuarie 2011,actualele direcţii de poliţie aflate în subordinea consiliilor locale/judeţene nu mai au bază legală pentru funcţionare.
 
Legea Poliţiei Locale, act normativ intrat în vigoare in iulie 2010, prevedea ca în fiecare unitate/subunitate teritorial-administrativă să se înfiinţeze poliţii locale. În baza legii administratiei publice locale şi în conformitate cu Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a poliţiei locale, ce trebuia elaborat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, autoritatea publică locală urma să aprobe modul de organizare, structura funcţională, ştatul de funcţii, numărul de posturi, categoriile de personal, normele de înzestrare, consumul de materiale precum şi finanţarea acestei instituţii.
 
Potrivit dispoziţiilor legii Poliţiei Locale, până în data de 15 octombrie 2010, Ministerul de Interne trebuia să elaboreze regulamentul cadru de organizare şi functionare pentru nou creata instituţie de ordine publică. Acest lucru nu s-a întâmplat însă nici până azi, autorităţile publice locale neputând trece la noua formă de organizare a poliţiei locale. 

Practic, începând cu anul viitor, din cauza incompeteţei ministrului Igaş, autorităţile locale nu vor mai avea poliţii locale deoarece nu mai există cadrul legal de funcţionare şi finanţare.  

Cer ministrului  Constantin Train Igaş să aprobe cât mai rapid acest regulament, astfel încât cetăţenii să beneficieze în continuare de serviciile Poliţiei Locale. Am încrederea că autorităţile locale vor rezolva această situaţie provocată de către un alt ministru incompetent din cabinetul Boc, după emiterea regulamentului, prin sedinţe de consiliu extraordinare în perioada dintre Crăciun şi Anul Nou. 

Domnule Ministru, nu ştiu dacă aţi observat, dar prin baruri lumea se împuşcă, bancomatele sunt ridicate cu totul de prin bănci, apartamentele se sparg pentru banii de pâine şi din păcate tabloul infracţionalităţii poate continua. 

Ce faceţi dumneavoastră? Încurajaţi infracţionalitatea.

Niciun comentariu: